fbpx
Rezultat me shkrim ne lenden Kontabiliteti i NVM-ve dhe Kontabiliteti Financiar i Avansuar gjenden ne web
Verejtje: Konsultimet do të mbahen të ejten me daten 28.09.2017 duke filluar nga ora 14:30 për të dy provimet në objektet e fakultetit të biznesit.
Translate »