“Konsultimet nga lënda Organizimi Industrial Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi dhe Ass. Elvis Elezaj do te mbahen me datën 29.09.2017 ne ora 10:00”

Please follow and like us: