fbpx
N J O F T I M
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik të nivelit Bachellor dhe Master,
se më datën 25.09 2017 ( e hënë),ora 11,00 do të mbahen Konsultime
nga lëndët si në vijim :
1.E drejta kushtetuese,
2. E drejta procedurale administrative,
3. Bazat e sistemit gjyqësor,
4. Klinika administrative.
Prof.Ass.Dr. Avdullah Robaj
Translate »