fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të IV-të, se notat nga lëndët: E drejta e
procedures civile, E drejta e procedures civile – pjesa e posaçme, E
drejta sendore dhe E drejta e pronesisë intelektuale, janë vendosur në
SEMS.
Konsultimet mbahen ditën e shtunë me datën 08 korrik 2017 në orën
12:00, në amf. 2.
Me respekt,
Argzon Muçaj

Translate »