fbpx

Njoftim

Njohtohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi nga lenda “E drejta penale” qe do të mbahet me 30.06.2017, do të organizohet si vijon:

Ne ora 12, lejohet hyrja e studenteve nga numri rendor  1 -90.

Ne ora 13 lejohet hyrja e studenteve  nga numri rendor 91- 143 si dhe studenteve  te gjenerates 2013 dhe atyre qe kane paraqitur promimin permes fletparaqitjes fizike.

Mesimdhenesi i lendes

Lista e Paraqitjes 

Translate »