fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi nga lënda E drejta
familjare dhe trashegimore i caktuar diten e shtunë me datën
24.06.2017, do te mbahet sipas ndarjes në grupe, si në vijim:

Grupi i parë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën
A,B,D,E,F,G dhe H  – ora 10:00 amf. 2.

Grupi i dytë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën I,J,K,
L,M,N,P,R,S,O,SH,T,U,V,Y dhe Z si dhe studentet me indeks – ora 11:00
amf. 2.

Translate »