fbpx

Njoftohet studentet e ciklit të dyte te studimeve(master),programi studimor administrim biznesi se provimi i caktuar në lëndën Menaxhimi financiar i avansuar që ështe caktuar të mbahet me 22.06.2017, shtyhet për datë 30.6.2016 ora 10,30 .
Provimi shtyhet për shkjak se studentet e programit studimor në fjalë në të njëjtën ditë kanë provim në lëndë tjetër.

Translate »