fbpx

Rezultat me shkrim ne lenden Kontabiliteti i NVM-ve dhe Kontabiliteti Financiar i Avansuar

Verejtje: Konsultimet do të mbahen të premten me daten 23.06.2017 duke filluar nga ora 10:30 për të dy provimet në objektet e fakultetit të biznesit.

Translate »