fbpx
Njoftim

 

SHPALLEN ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË STUDENTËVE NË UNIVERSITETIN ‘’HAXHI ZEKA’’ NË PEJË

 

Këshilli Drejtues i UHZ-së në bazë të nenit 17 dhe 23 të Statutit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, dhe Rregullores Nr. Ref. 01-882/2015 për Zgjedhjet e Studenteve në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, me datën 25.04.2017 vendosë  shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme të studentëve  në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, data e mbajtjes së zgjedhjeve do të jetë 24.05.2017.

 

Linku: Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve në UHZ

 

Të gjitha procedurat për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve do të zhvillohen sipas Rregullores Nr.Rf.01-882/2015 të datës 22.04.2015.

Linku: Rregullorja Nr.Rf.01-882/2015 për zgjedhjet e studentëve në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’.

 

Të gjitha organet e Universitetit, studentët  dhe organizatat studentore që garojnë në zgjedhje obligohen të veprojnë në pajtim me Statutin UHZ-së, Vendimin për Shpalljen e Zgjedhjeve, Rregulloren për zgjedhjet e studentëve në UHZ-së.

Translate »