fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokfiumi i parë në lëndën Hyrje në Statistikë do të mbahet të mërkurën me 03.05.2017 sipas këtij orari:

Grupi 3 i ushtrimeve prej orës 08:00 – 09:20 – Salla A6.

Grupi 1 i ushtrimeve prej orës 09:20 – 10:40 – Salla A6.

Grupi 2 i ushtrimeve prej orës 10:40 – 12:00 – Salla E3.

Vërejtje: Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Translate »