fbpx

Lajmërim

Lajmërohen studentet e interesuar se konsultimet per provimin e mbajtur nga lënda „E drejta penale” do te mbahen me 19.04.2017, në ora 12.30,

Mësimdhënësi i lendes:

Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi

Translate »