fbpx

Njoftohen studentët e vitit të dytë, departamenti: Administrim Biznesi, se kollokviumi i parë në lënden Tregjet dhe Institucionet Financare – Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina, do të mbahet me datë 19.04.2016 duke filluar prej ores 14.40.

Translate »