fbpx
Leksioni i radhës me Prof. Dr. Raman Ismaili ne lende “Marketingu për menaxher” do te mbahen me date 21.04.2017 ne ora 14, ndërsa leksioni i radhës me Prof.Dr. Etem Iseni ne lende “Menaxhimi financiar i avancuar” do te mbahen me date 21.04.2017 ne ora 16. Konsultat me studentet qe u janë nënshtruar provimeve ne afatin e Prillit te Prof. Dr. Raman Ismaili do te mbahen me date 21.04.2017 ne ora 16:00-17:00. Konsultat me studentet qe u janë nënshtruar provimeve ne afatin e Prillit te Prof. Dr. Etem Iseni do te mbahen me date 21.04.2017 ne ora 14:00-15:00.
Translate »