fbpx

Njoftohen studentet e vitit të katërt se kollekfiumi i parë nga lënda obligative: E Drejta Tatimore dhe Buxhetore do mbahet me datën 31.03.2015, sipas orarit të rregullt. Njoftohen studentet e vitit të tretë se kollekfiumi i parë nga lënda: Financa dhe e Drejta Financiare do mbahet me datën: 01.04.2015, duke filluar nga ora 14:00h. Gjithashtu, orët e humbura nga e Drejta Bankare kompensohen me datën: 28.03.2015, në ora 11: 00h (ditë e shtune). – Prof.ass.Dr. Gani Asllani

Translate »