fbpx

Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se zgjedhjen e lëndëve zgjedhore mund të bëjnë deri më datë: 03.03.2017, në të kundërtën dekanati do të detyrohet t’i ndaj proporcionalisht studentët nëpër lëndë zgjedhore. Gjithashtu, ky njoftim i referohet edhe studenteve të vitit të katërt në zgjedhjen e modulit përkatës.

Translate »