fbpx

Njoftohen studentët e interesuar se konsultimet e provimit nga lënda Krimi i

organizuar dhe lënda Terrorizmi do të mbahen me datë 14.02.2017 (ditë e martë)

nga ora 15:00.

Mësimdhënësi i lëndës

Prof.Asoc.Dr.Kolë Krasniqi

Translate »