fbpx
Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:
Ekologjia e resurseve natyrore (AA); Ekologjia I dhe II (AA) datë: 26/01/2017 ora 10:00
Ekologjia (TU) datë: 26/01/2017 ora 10:00
Mikrobiologjia (TPB dhe AA) datë: 26/01/2017 ora 12:00 
Mikrobiologjia ushqimore dhe higjiena (TU)  datë: 26/01/2017 ora 12:00″
Translate »