fbpx

Njoftohen studentët e Fakultetit të Agrobiznesit drejtimet TPB ,AA dhe TU që një pjesë  të  materialit për përgaditje të provimit Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike munden t’i marrin cdo ditë te profesori i lëndes në lokalet e Institutit Bujqësor.

Translate »