fbpx

Lajmërohen studentët e drejtimeve Teknologji e Prodhimit Bimor dhe Agroekologji dhe Agromjedis se pjesa teorike e provimit në lëndën e Botanikës te prof.Dr.Fadil Millaku mbahen me datën 09.02.15, në ora 10:00h.

Translate »