Njofton studentët e Vitit të Parë, departamentet : Agromjedis dhe Agroekologji si dhe Teknologji e Prodhimit Bimor që konsultimet në lëndën Gjuhë Angleze, mbahen të Enjten, me 19. 02.2015 në ora 12:00.