fbpx
Në UHZ mbahen prezantimet nga Let’s Do It Peja në kuadër të projektit SEREC

Në UHZ mbahen prezantimet nga Let’s Do It Peja në kuadër të projektit SEREC

Nga Let’s Do It Peja për studentët e Fakultetit të Biznesit dhe Fakultetit të Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis u mbajtën prezantime për Ndërmarrjet Sociale me Model të Ekonomisë Qarkore . U prenzatua gjithashtu edhe projekti SEREC dhe Ndërmarrja Sociale për riciklim të tekstilit me Model të Ekonomisë Qarkore.
Projekti “SEREC” përkrahet nga Zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementohet nga organizata “Let’s do it Peja”. Projekti përmes aktiviteteve të ndryshme të bazuara në konceptet e ekonomisë qarkore, ka për qëllim të mbështesë zhvillimin e ndërmarrësisë sociale në Pejë, dhe të mbështes rritjen e punësimit të grupeve të margjinalizuara, kryesisht të grave dhe të rinjve. Njëri nga aktivitetet kryesore të projektit është grumbullimi dhe ripërpunimi i materialeve dhe rrobave të tekstilit.
Si rezultat i bashkëpunimit me Let’s Do It Peja aktualisht janë të angazhuar në prakikë me pagesë, dy studentë të UHZ-së.

Translate »