fbpx
Menaxhmenti i UHZ takon përfaqësuesit e OJQ-ve të Pejës

Menaxhmenti i UHZ takon përfaqësuesit e OJQ-ve të Pejës

Menaxhmenti i UHZ-së priti sot në takim përfaqësuesit e shoqërisë civile, respektivisht organizatat jo-qeveritare që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në komunën së Pejës. Ky takim u organizua nga OJQ “Let’s do it Peja” në koordinim me UHZ-në, në të cilin morën pjesë tetë organizata nga të gjitha OJQ-të e ftuara të Pejës.  

Rektori prof.dr. Armand Krasniqi, prorektori prof.dr. Edmond Beqiri me bashkëpunëtorët e tyre i informuan pjesëmarrësit për objektivat strategjike të universitetit, për sfidat dhe rrethanat aktuale të UHZ-së. Në kuadër të strategjisë së zhvillimit dhe profilizimit të universitetit, një bashkëpunim i ngushtë dhe mbi të gjitha i sinqertë me shoqërinë civile konsiderohet të jetë i pa alternativë nga menaxhmenti i UHZ-së. Informatat mbi nevojat e shoqërisë civile të komunës sonë do t’i ndihmojnë shumë universitetit në përgatitjen e programeve të reja profesionale, e që do të mundësonin pastaj krijimin e kuadrove kompetente dhe në harmoni me kërkesat e tregut. Të gjithë pjesëmarrësit u pajtuan se një bashkëpunim i ngushtë në mes të shoqërisë civile dhe universitetit shkon në dobi të studentëve dhe do të jetë përherë në funksion të perspektivës së gjeneratave të reja.     

Please follow and like us:
Translate »