fbpx
Menaxhmenti i UHZ-së priti sot përfaqësuesen e konzorciumit EYE

Menaxhmenti i UHZ-së priti sot përfaqësuesen e konzorciumit EYE

Menaxhmenti i UHZ-së priti sot përfaqësuesen e konzorciumit EYE

Prorektorja Prof. asc. Dr. Linda Grapci Kotori u takua me Majlinda Rizvanollin, përfaqesuese e konzorciumit EYE ( Enhouncing Youth Employment) në kuadër të projektit “Rritja e Punësimit për të Rinjtë”. Projekti synon zbutjen e papunësisë për të rinjtë e Kosovës përmes intervenimeve në tre fusha, zhvillim të shkathtësive, ndërmjetësim dhe mbështetje teknike në sektorin privat me fokus burimet njerëzore.

Në këtë takim u diskutuan për aktivitetet e viti 2015 dhe në veçanti për rregulloren e themelimit të bordit industrial, i cili do të ofrojë kërkesat e tyre për tregun e punës në mënyrë që universiteti të përgatit kuadro shkencore për të ardhmen.

Translate »