fbpx
Menaxhmenti i UHZ-së po qëndron për vizitë studimore në Itali

Menaxhmenti i UHZ-së po qëndron për vizitë studimore në Itali

Menaxhmenti i UHZ-së po qëndron për vizitë studimore në Itali

Në kuadër të projektit “Mbështetja strategjike në zhvillimin e strukturave të qëndrueshme në sigurimin e cilësisë, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe shërbimeve për mbështetjen e studentëve në Universitetin “Haxhi Zeka” të financuar nga TEMPUS, menaxhmenti i UHZ-së, përfaqësues të MASHT-it, Agjensionit të Akreditimit dhe Wus Kosova, po qëndrojnë për vizitë studimore në Universitetin “G. D`Annuzion në Itali. Qëllimi i punëtorisë dhe temë kryesore është “Metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe roli i teknologjisë informative”. Në ditën e parë të kësaj punëtorie fjalë rasti kishin të gjithë përfaqësuesit e universiteteve pjesëmarrëse në këtë projekt dhe nga ekspertët e tyre u prezantuan përvojat e universiteteve partnere, lidhur me metodologjinë e mësimdhënies.

Translate »