fbpx
Projekti TEMPUS

Partnerët e projektit TEMPUS nga EU prezantuan përvojat e tyre në reformat e financimit në universitetet evropiane.
Gjatë punëtorisë në ditën e dytë dhe të tretë është diskutuar për ndryshimet në ligjin mbi arsimin e lartë, sfidat dhe vështirësitë financiare që i kanë universitetet publike në Kosovë. Janë prezantuar përvojat e universiteteve ndërkombëtare, pjesëmarrëse në projektet rreth reformave të financimit në universitetet evropiane të cilat u diskutuan dhe u shqyrtuan që në të ardhmen të modifikohen dhe të jenë pjesë e ligjit të universiteteve në Kosovë. Nga kjo punëtori dolën edhe rekomandimet për drfat ligjin e arsimit të lartë të cilat do t`i dërgohen Minsitrisë së Arsimit.
Partnerët e univeristeteve ndërkombëtare të projektit TEMPUS u ndanë shumë të kënaqur nga kjo punëtori dhe falenderuan menaxhmentin e UHZ-së për organzimin dhe mikëpritjen në këtë punëtori.

 

Translate »