fbpx
Mbledhja e 22-të e Këshillit Drejtues

Mbledhja e 22-të e Këshillit Drejtues

Këshilli Drejtues sot në formë unanime miratojë Logon e Përhershme të Universitetit “Haxhi Zeka”, në bazë të propozimit të Komisionit Profesional dhe Senatit. Në mbledhjen e Senatit të dt. 27 tetor 2014 u vendos unanimisht që tri propozime të përcjellën në Këshillin Drejtues të Universitetit për vendosje përfundimtare. Këshilli Drejtues në mbledhjen e datës 28.10.2014, pas diskutimit, në pajtim me dispozitat e Statutit dhe me votat e të gjithë anëtarëve, përzgjodhi Logon e Përhershme të Universitetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »