fbpx
Mbledhja e 19-të  e Këshillit Drejtues

Mbledhja e 19-të e Këshillit Drejtues

01.10.2014
Këshilli Drejtues në këtë mbledhje diskutoj për disa pika të rendit të ditës. Në fillim KD pranoj informata të rregullta nga Rektori lidhur me zhvillimet në universitet, përgatitjet për fillimin e vitit të ri akademik 2014/15, investimet dhe përmirësimin e infrastrukturës etj. Me këtë rast Rektori siguroi se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit akademik, ka investime në përmirësimin e infrastrukturës ku në këtë vit do të lëshohen në shfrytëzim objektet e marra nga  FSK dhe renovimi i objekteve ekzistuese. Po ashtu u evidentuan edhe shumë aktivitete në fushën e bashkëpunimit me universitete dhe institucione vendor dhe ndërkombëtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »