fbpx
Materiale promovuese për angazhimin e studentëve në qeverisjen e arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë

Materiale promovuese për angazhimin e studentëve në qeverisjen e arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë

Materiale promovuese të cilat kanë për qëllim rritjen e vetëdijesimit të studentëve për rolin e rëndësishëm që ata kanë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë, të përgatitura nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, si pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë”, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.

Translate »