fbpx
Marrëveshje ndër-institucionale ndërmjet UHZ-së dhe universitetit Powiślański në Gdańsk/ Poloni

Marrëveshje ndër-institucionale ndërmjet UHZ-së dhe universitetit Powiślański në Gdańsk/ Poloni

Universiteti “Haxhi Zeka” është përfitues i KA171 ICM Project application – 2022-1-PL01-KA171-HED-000078591 me universitetin Powiślański në Gdańsk/Poloni. Marrëveshje parasheh shkëmbime të personelit dhe studentëve në kuadër të ERASMUS+. Kjo është marrëveshja e shtatë ndër-institucionale për 2022 që UHZ përfiton nga programi ERASMUS+ me universitete nga Italia (1), Polonia (3), Malta (1) dhe Bullgaria (2).

Translate »