fbpx
Marrëveshja e Partneriteti

Marrëveshja e Partneriteti

“Më 12.07.2018, u nënshkrua Marrëveshja e Partneritetit në mes të Universiteti “Haxhi Zeka” dhe International Business College Mitrovica (IBCM) për implementimin e projekti “Krijimi i qendrave nga teoria në praktikë për inovacione dhe punësim (Creation Theory to Practice Centres for Innovation and Employment-CTPCIE)”, përmes programit Erasmus+.

Me këtë rast Universiteti “Haxhi Zeka” është përfaqësuar nga Prof. Dr. Fadil Millaku, Rektor për derisa International Business College Mitrovica (IBCM) është përfaqësuar Dr.Mihone Kerolli, në cilësinë e Drejtorit të IBCM dhe si Kordinatore e Projekti CTPCIE.”

Translate »