fbpx
Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues 2022/2023

Provimi pranues do të mbahet me datë 21.09.2022, për të gjithë aplikantët.

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër.

Orari i mbatjes së provimit pranues për studimet bachelor të vitit akademik 2022/2023, janë sipas listave të mëposhtme:

Kërko Sallën

I. Fakulteti i Biznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhim Biznesi

Departamenti Menaxhim Biznesi (gjuhë boshnjake)

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

V. Fakulteti i Arteve

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Edukim në Muzikë

Departamenti Edukim Artistik në Interpretim

Translate »