fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet Master në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet Master në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet Master në vitin akademik 2017/2018

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.07.2017 miratojë propozimet e njësive akademike dhe në bazë të vendimit të MASHT-it, Ref. Nr. 134/01B të datës 05.07.2017, mori vendim për shpalljen e:

KONKURSIT PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE MASTER NË VITIN AKADEMIK 2017/2018

Informatat për provim pranues 2017/2018

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër

Aplikantët mund të e kërkojnë sallën edhe në linkun e mposhtëm duke e zgjedhur Fakultetin dhe numrin e Aplikimit.

Kërko Sallën

Provimi pranues do të mbahet me dt. 22.08.2017 sipas listave të mëposhtme

I. Fakulteti i Biznesit

 

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Kontabilitet dhe Financa

Departamenti Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake

Departamenti Menaxhim i Burimeve Njerëzore


II. Fakulteti Juridik

Departamenti Juridiko Penal

Translate »