fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet bachelor në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet bachelor në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet bachelor në vitin akademik 2017/2018

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.07.2017 miratojë propozimet e njësive akademike dhe në bazë të vendimit të MASHT-it, Ref. Nr. 134/01B të datës 05.07.2017, mori vendim për shpalljen e:

KONKURSIT PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2017/2018

Informatat për provim pranues 2017/2018

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër

Aplikantët mund të e kërkojnë sallën edhe në linkun e mposhtëm duke e zgjedhur Fakultetin dhe numrin e Aplikimit.

Kërko Sallën

Provimi pranues do të mbahet me dt. 22.08.2017 sipas listave të mëposhtme

I. Fakulteti i Biznesit

Agjenda e Provimit Pranues në gjuhën Shqipe

Agjenda e Provimit Pranues në gjuhën Boshnjake

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Administrim Biznesi

Departamenti Kontabilitet dhe Financa

Departamenti Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake


II. Fakulteti Juridik

Agjenda e Provimin Pranues

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Juridik i përgjithshëm

 


III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Manuali per provim pranues

Agjenda e Provimit Pranues në gjuhën Shqipen

Agjenda e Provimit Pranues në gjuhën Boshnjake

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake


IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Agjenda e Provimit Pranues

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji Ushqimore


V. Fakulteti i Arteve

Agjenda e Provimit Pranues 

Listat e aplikantëve për provim pranues

Edukim në Muzikë 

Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Edukim Artisitik në Instrumente Frymore

Translate »