fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet MASTER në vitin akademik 2016/2017

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet MASTER në vitin akademik 2016/2017

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për studimet MASTER në vitin akademik 2016/2017

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltërt

Provimi pranues për të gjithë aplikantët do të mbahet me dt. 06.10.2016 në ora 10:00

I. Fakulteti i Biznesit

 

Listat për provimin pranues

Administrim Biznesi Master

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objekti A – Salla A2 (A-C)

Fakulteti i Biznesit – Objekti A – Salla A6 (D-H)

Fakulteti i Biznesit – Objekti A – Salla A5 (I-Z)

Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake Master

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objekti A – Salla A3

Kontabilitet dhe financa Master

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objekti A – Salla A1 (A-D)

Fakulteti i Biznesit – Objekti B – Salla B1 (M-Y)

Fakulteti i Biznesit – Objekti B – Salla B1 (E-L)

II. Fakulteti Juridik

Listat për provimin pranues

Kushtetues Administrativ Master

Vendi: Fakulteti Juridik – Kati II – Amfiteatri 2 (A – Z)

Juridiko Penal Master

Fakulteti Juridik – Kati I – Salla 1 (A-D)

Fakulteti Juridik – Kati I – Amfiteatri 1 (E-Z)

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

 

Listat për provimin pranues

Menaxhimi i Mjedisit

Vendi: Fakulteti MTHM – Objekti C – Salla C1 (A)

Fakulteti MTHM – Objekti C – Salla C2 (B-Z)

 

 

Translate »