fbpx
Lirim nga pagesa e semestrit – ankesa

Të gjithë studentët e liruar nga pagesa e semestrit të paraqiten tek zyrtaret financiar më 25 dhe 26 shtator 2018 për dorëzimin e dokumentacionit përkatës: Letërnjoftimin kopje, dëshmitë e pagesave dhe xhirollogaria bankare (fletë konfirmimi i xhirollogarisë bankare).

Studentët e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së duhet të paraqiten në Objektin E të Fakultetit të MTHM-së, kati II-të;

Studentët e Fakultetit Juridik dhe Arteve duhet të paraqiten në Objektin e Fakultetit Juridik, kati i III-të, ndërsa

Studentët e Fakultetit të Agrobiznesit duhet të paraqiten në Objektin e Fakultetit Juridik, kati i II-të.

 

Lista e plote

Translate »