fbpx

Lajmërim për provimet në lëndët që ligjëronë Prof.dr. Raman Ismaili

 

Njoftohen studentët e studimeve Master, drejtimi Administrim biznesi dhe Menaxhment i burimeve njerëzore se provimi në lëndën Marketingu për menaxher do të mbahet me datë 19.11.2016 në ora 11, ndërsa provimi në lëndën Planifikimi dhe menaxhimi i grupit do të mbahet me 19.11.2016 në ora 13.
Translate »