Lajmërim për provimet në lëndët që ligjëronë Prof.dr. Etem Iseni

Njoftohen studentët e studimeve Master, drejtimi Administrim biznesi dhe Financa dhe konabilitet se provimi në lëndën Menaxhmenti finansiar i avansuar do të mbahet me datë 19.11.2016 në ora 13, ndërsa provimi në lëndën Analiza e pasqyrave financiare II do të mbahet me 19.11.2016 në ora 11.
Translate »