fbpx

Lajmërohen studentat e vitit të I (parë), departamenti KF, Grupi A dhe B, se ligjeratat në lënden E drejta biznesore nuk do të mbahen këtë javë. Për zëvendësim do të njoftoheni paraprakisht.
Prof.dr.Qashif Bakiu

Translate »