fbpx

Lajmërohen studentët e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik – Moduli Penal , se provimi nga lënda: E Drejta e Procedurës Penale-Pjesa e Posaçme, e paraparë të mbahet me datën 13.09.2016, shtyhet për datën 16.09.2016 (e premte) në ora 14:00.
Me respekt:
Prof. Ass. Dr. Mujë Ukaj

Translate »