Njoftim

Me kërkesën e studentëve te Fakultetit Juridik se provimi nga lënda Organizimi Nderkombetar  – Prof. Dr. Ass. Sabiha Shala i parapre te mbahet me dt. 15.09.2016 shtyhet për datën 30.09.2016 në orën 10:00.

Translate »