fbpx
Lajmerohen studentat e drejtimeve TPB dhe AA , se pjesa praktike e provimeve ne lendet Botanike , Biologji dhe Fiziologji e bimeve, mbahen si me poshte:
Fiziologji e bimeve me date 22.01.15 ne ora 15h.
Biologjia mbahet me date  22.01.15 ne ora 12h.
Botanike mbahet me date 26.01.15 ne ora 10h per drejtimin AA,  dhe ne ora 14h per drejtimin TPB.
Provimet mbahen ne IBK.
Translate »