fbpx

Lajme dhe ngjarje – Arhiva

Lajmerim

Lajmerohen studentat e drejtimit TPB dhe AA, se pjesa teorike e provimit nga lenda e Botanikes , te profesori Dr. Fadil Millaku mbahet te merkuren me 26.11.14 ne ora 13h.
Lajmerim

Lajmerohen studentat se pjesa teorike nga lenda e Biologjise, te profesoresha Dr.Linda Grapci Kotori, mbahet te enjten me date 27.11.2014, ne ora 10:00.
Njoftim

Vizita si pjesë e programit dhe bashkpunimit me SHPK ” Devolli Group” Pejë – e Hene ora 10.00 Departamenti TPB. Nisja behet nga Rektorati
Vizita si pjesë e programit dhe bashkpunimit me SHPK ” Devolli Group” Pejë – e Marte ora 10.00 Departamenti A&A. Nisja behet nga Rektorati

Lajmerim

Lajmerohen studentet e departamentit Agormjedis dhe Agroekologji se provimi me shkrim ne lenden Agrometeorologjia – Msc. Defrime Berisha do te mbahet me 18.11.2014 ne ora 14:00 ne Fakultet

Lajmerim

Lajmerohen studentat e drejtimit TPB dhe AA, se provimet nga pjesa praktike per lendet ,Biologji, Fiziologji dhe Botanike mbahen ne datat si me poshte:

Biologji me 17.11.14 ne ora 10h,
Fiziologji me 17.11.14 ne ora 14h dhe
Botanike me 21.11.14 ne ora 10h.
Provimet mbahen ne IBK.

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Agrobisnesit se ne Mbledhjen e Senatit te mbajtur me daten 27.10.2014 eshte vendosur lejimi mbajtjes se provimeve ne afatin e Nentorit. Studentet kane drejte te paraqesim vetem 2 provime. Paraqitja e provimeve per afatin e nentorit do te fillon prej dates 29.10.2014 deri me 31.10.2014.
Per kohen e mbajtjes se provimeve do t’ju njoftojme me kohe nepermjet WEB faqes.

Dekanati i Fakultetit te Agrobisnesit

Komisioni i ankesave per pranimin e studenteve

Vendim i komisionit te ankesave per studente te rregullt

Vendim i komisionit te ankesave per studente per komunitetet jo shumice

Regjistrimi i studenteve do te behet me dt. 17 dhe 18.10.2014

Universiteti “Haxhi Zeka”

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015 – Afati i dytë

Fakulteti i Agrobiznesit

Agroekologji dhe agromjedis – Të rregullt
Teknologjia e prodhimit bimore – Të rregullt
Teknologjia ushqimore – Të rregullt
Njoftim

Njoftohen te gjithë aplikantet te cilët kane aplikuar për regjistrim ne Fakultetin e Agrobiznesit , e te cilët nuk e kane drejtimin përkatës nga shkolla e mesme, duhet ti nënshtrohen testit për barasvlerësim me programin përkatës te studimit.

Testi mbahet me 07/10/2014 ne ora 9.00

Provimi pranues ne Fakultetin e Agrobiznesit do te mbahet me dt. 07.10.2014 ne oren 9:00

Informatori
Lista e kandidateve per provim pranues:

Teknologjia e prodhimit bimorë – Kati II – Salla 2 – Ora 09:00

Agromjedis dhe agroekologji – Kati II – Salla 2 – Ora 09:00

Teknologjia e ushqimit Kati II – Salla 3 – Ora 09:00

Teknologjia e ushqimit Kati II – Salla 4 – Ora 09:00

Lajmerim

Lajmerohen studentet e departamenti AA dhe TPB që provimin në lënden GJUHE ANGLEZE do te behen me daten :02.10.2014 ne ora 11h

Me respekt
Dekanati Agrobiznesit

Lajmerim

Lajmerohen studentet departamenti AA dhe TPB së konsultime te Prof.Dr.Ilir Morina do te mbahen me daten : 01.10.2014 ne Ora 13.

Me respekt,
Dekanati Fak.Agrobiznesit

Njoftim

Njoftohen studentet se provimi nga lenda Biokimi tek profesor Nezvat Aliaga do te mbahet me 01.10.2014 ne ora 12:00

Njoftim

Njoftohen studentet se provimi ne pjesen teorike ne lendet Botanike dhe Botanike sistematike te Prof.Fadil Millaku do te mbahen te Marten me date 23 Shtator 2014 duke filluar nga ora 15:00

Lajmerim

Lajmerohen studentat e drejtimit A&A se provimi me shkrim nga lënda e Agrometeorologjisë do te mbahet me 10.09.2014 në ora 10 00

Lajmerim

Lajmerohen studentat e drejtimit TPB dhe AA se provimet me shkrim nga lendet do te mbahen si me poshte:

Biokimia mbahet me date 22. .09.14 ne ora 11h
Kimia Organike mbahet me date 23.09.14 ne ora 11h per drejtimin AA dhe ne ora 13h per TPB

Te gjitha provimet mbahen ne IBK

Me respekt Phd Vlora Gashi. Asistente

Lajmerim

Lajmerohen studentat e drejtimit TPB dhe AA se provimet me shkrim nga lendet do te mbahen si me poshte:

Biologji mbahet me date 16.09.14 ne ora 10h
Botanike mbahet me date 11.09.14 ne ora 10h per drejtimin AA dhe ne ora 14h per TPB
Fiziologji e bimeve mbahet me date 08.09.14 ne ora 10h

Te gjitha provimet mbahen ne IBK

Lajmërim

Lajmërohen studentet e departamentit të TPB që provimet më shkrim do të mbahen nga lëndët siç vijon:

Erozioni dhe mbrojtja e tokave Mbahet më datën 08.09.2014 në ora 1415
Barërat e këqija Mbahet më datën 10.09.2014 në ora 1415
Pedologjia Mbahet më datën 15.09.2014 në ora 1415
Më respekt

Dr.sc. Nexhdet Shala

Lajmerim per paraqitjen e provimeve

Lajmerohen studentet e Fakultetit të Agrobisnesit se paraqitja e provimeve per afatin e shtatorit 2014 behet prej 25.08.2014 deri 29.08.2014

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015

Fakulteti i Agrobiznesit

Agroekologji dhe agromjedis – Të rregullt
Teknologjia e prodhimit bimore – Të rregullt
Studentet e pranuar pa provim pranues (shkolla e mesme adekuate)

Agroekologji dhe agromjedis – Të rregullt
Teknologjia e prodhimit bimore – Të rregullt
Lajmerim
Lajmerohen studentet departamenti AA dhe TPB që konsultime në lënden GJUHE ANGLEZE do te behen me daten : 05.07.2014 ne Ora 12.

Me Respekt
Dekanati Fak.Agrobiznesit

Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit te pare departamenti TPB dhe studente e vitit te dyte departamenti AA qe konsultimet te Prof.Dr.Ilir Morina do te mbahen diten e Merkure-25.06.2014 ne ora 13-30 h.

Me rrespekt
Dekanati Agrobiznesit

Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të Dytë: Agromjedisi & Agroekologji,konsultimet dhe marrja e notave nga lënda: Serrat dhe Mjedisi, bëhet të Ejtën me date 26.06. 2014, në ora 14 h.
Dr.sc. Nexhat Balaj

Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të Dytë: Teknologjia e Prodhimit Bimor (TPB), konsultimet dhe marrja e notave nga lënda Bazat e Pemtarisë, bëhet të Ejtën me 19.06. 2014, në ora 13 h.
Dr.sc. Nexhat Balaj

Njoftim

Njoftohen studentet se mund ti shiqojne testet ne lenden Pleherat dhe pleherimi – MSc.Bardh Begolli deri me 20 06 ne lokalet e IBK – se

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit Haxhi Zeka,në mbledhjen e mbajtur më 15.05.2014 pas shqyrtimit të ankesave, mori:

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit te Agrobiznesit – Bachelor

Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit te pare departamenti AA dhe TPB që provimin në lënden GJUHE ANGLEZE do te behen me daten : 21.06.2014

AA-10h
TPB-11h

Me rrespekt
Dekanati Agrobiznesit

Njoftim

Njoftohen studentët e drejtimit A&A se provimi me shkrim nga lënda e Agrometeorologjisë do te mbahet me datën 04.06.2014 ora 10.
Msc. PhD Defrime Berisha

Lajmerim

Lajmerohen studentet e drejtimit A^A dhe TPB, se provimet nga pjesa praktike per lendet Botanike , Biologji dhe Fiziologji e bimeve mbahen si ne vijim:

Pjesa praktike ne Biologji mbahet me date 09.06.14 ne ora 13h, ndersa pjesa teorike me date 19.06.14
pjesa praktike ne Fiziologji mbahet me date 06.06.14 ne ora 13h dhe

pjesa praktike ne Botanike mbahet me date 11.06.14 ne ora 10h, te gjitha mbahen ne IBK.

Njoftim

28.04.2014

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013-2014 në mbledhjen e mbajtur me 17.04.2014 mori :

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit të agroiznesit
Vendim për mos lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit të agrobiznesit
Njoftim

Njoftohen studentët e drejtimit A&A se provimi me shkrim nga lënda e Agrometeorologjisë do te mbahet me datën 18.04.2014 ora 10.00

Lajmerim

provimi nga pjesa praktike nga lenda biologji mbahet me 14.04.14 ne ora 10 dhe pjesa praktike nga lenda Fiziologji e bimeve me 14.04.14 ne ora 12 ne IBK

me respekt
Msc. Violeta Berlajolli

Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail : sems

Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t’i paraqesin provimet, t’i përcjellin rezultatet e provimeve, t’i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t’i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t’i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Fakulteti i Agrobiznesit

Agroekologji dhe Agromjedis
Teknologjia e Prodhimit Bimorë
2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

Video nr. 2 Regjistrimi i lëndëve
3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

* Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa “@unhz.eu”

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail: sems

Listat e studenteve per provim nga lenda Kimi e pergjithshme dhe inorgaike – AA
Listat e studenteve per provim nga lenda Kimi e pergjithshme dhe inorgaike – TPB
Njoftim

Njoftohen studentët: Besart Lajqi, Erita Kelmendi, Shpat Mahmutaj dhe Burim Seferaj se notat në lëndën Gjuhë Angleze I mund t’i marrin të Mërkuren me: 12.02.2014 në ora 14:00

Ligjeruesi i lëndës:
Mr. Bardha Gashi

Njoftim

Njoftohen studentët e drejtimit A&A se provimi me shkrim nga lënda e Agrometeorologjisë do te mbahet
me datën 01.02.2014 ora 10.

Msc. PhD Defrime Berisha

Translate »