fbpx

Lajmërohen studentet e vitit të II-të se me datën: 13.01.2015, duke filluar nga ora 10h do  mbahet kolokfiumi i dytë nga lënda  Politika Ekonomike.

Gjithashtu, në këtë datë do mbahet kolokfiumi i dytë me vitin e parë nga lënda zgjedhore E Drejta e Konkurrencës duke filluar nga ora 13h. – Prof.ass. Dr. Gani Asllani

Translate »