Kontakti

Personeli
Abedin Selimaj
Drejtor i Zyrës për Zhvillim të Karrierës
E-mail: abedin.selimaj@unhz.eu

Leonora Zefi
Zyrtare për Zhvillim të Karrierës
E-mail: leonora.zefi@unhz.eu

Florjana Zogaj
Zyrtare për Zhvillim të Karrierës
E-mail: florjana.zogaj@unhz.eu

Kontakti
Adresa: Rr.“Eliot Engel” 30000, Pejë, Republika e Kosovës
E-mail: qzhk@unhz.eu
Nr.tel: + 383 (0) 39 422 241
Pelqeni ZZhK-në Facebook (https://www.facebook.com/zzhkuhz)