fbpx

Klubi i Gjuhëve të Huaja

UHZ do të ju ofrojë studentëve të të gjitha niveleve mundësinë që të mësojnë gjuhët sipas zgjedhjes së tyre në një mënyrë interaktive dhe të këndshme, si dhe të njihen me civilizimin, historinë, kulturën dhe jetën e përditshme të popujve me të cilët ata dëshirojnë të komunikojnë.

Në këtë epokë të globalizimit, njohja e gjuhëve të huaja është thelbësore për zhvillimin kulturor dhe shoqëror të njeriut, për zgjerimin e mënyrës së tij të të menduarit dhe njohjen e tij me kombe, ambiente dhe kultura të ndryshme.

Anëtarësimet fillimisht do të bëhen për të interesuarit për gjuhën angleze.

Studentët dhe të diplomuarit e UHZ-së të interesuar ftohen të dërgojnë e-mail në [email protected] duke shënuar këto të dhëna:

Emri dhe Mbiemri

Fakulteti

Klubi

Translate »