fbpx
Konkurs për punë pratike

Konkurs për punë pratike

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm, ka shpallur konkurs për angazhimin e njëzet (20) studentëve në punë praktike në administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë.
Aplikimi do të bëhet në formë elektronike në email adresën [email protected] duke bashkëngjit dokumentet e kërkuara në konkurs.
Konkursi do të jetë i hapur pesëmbëdhjetë ditë (15) nga data e publikimit në uebfaqe.
Të gjitha informatat e nevojshme rreth kushteve të përgjithshme, kushteve për aplikim dhe dokumentacionit të nevojshëm për aplikim, ju lutem shih këtu Konkurs për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë.

Translate »