fbpx
Lista përfundimtare e përfituesëve të bursës universitare

Lista përfundimtare e përfituesëve të bursës universitare

Njoftohen studentët që kanë parashtruar ankesë me rastin e publikimit të listave preleminare për përfituesit e bursës universitare për vitin akademik 2020/2021, Komisioni për shqyrtimin e ankesave të studentëve në mbledhjen e mbajtur me datë 08.12.2020 pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentacionit përkatës ka nxjerrë:

Vendim për aprovimin dhe refuzimin e ankesave

Vëmendje: Studentët të cilët janë përfitues të bursës universitare të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, të lajmërohen nga data 09.12.2020 në Zyrën e Financave në objektin e Fakultetit Juridik, duke filluar nga ora 13:00 deri në ora 15:00. Me këtë rast, ata duhet të sjellin dokumentet si në vijim: 1. kopjen e letërnjoftimit apo ndonjë dokumenti tjetër indentifikues valid dhe 2. fletëkonfirmimin e xhirollogarisë bankare të lëshuar nga banka në emër të përfituesit të bursës.

Translate »