fbpx
Konkurs për studentët e rinj – Baçelor

Konkurs për studentët e rinj – Baçelor

Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2020/2021.
Universiteti ”Haxhi Zeka” në Pejë, në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2020/21, do të regjistrojë 1240 studentë.
Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 21.09.2020 deri më 30.09.2020 nga ora 09:00 deri 15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel)

Konkursin e plotë në gjuhën shqipe e gjeni këtu.

Konkursin e plotë në gjuhën boshnjake e gjeni këtu.

Ju lutemi që me rastin e prezencës tuaj në hapësirat e UHZ-së, të bartni maskë dhe të respektoni rekomandimet e IKSHPK-së.

Linku për aplikim: Apliko Online


Konkurs za prijem novih studenata na prvoj godini osnovnih studija za akademsku 2020/2021 godinu

Univerzitet

“Haxhi Zeka” raspisuje konkurs za prijem novih studenata na prvoj godini

osnovnih studija za akademsku 2020/2021 godinu, gdje će upisati 1240 studenata.

Podnošenje

dokumenata će trajate od 21.09.2020 do 30.09.2020, gdje se kandidati mogu

prijavljivati svakog dana osim nedjelje, u vremenskom intervalu od 09.00 do

15.00 časova.

Konkurs

na bosanskom jeziku možete naći ovdje.

Molimo

vas da prilikom vašeg prisustva u prostorijama UHZ nosite maske i poštujete

preporuke Instituta za Javno zdravlje Kosova.

Apliko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »