fbpx
Konkurs për pranim të studentëve – Bachelor 2021/2022

Konkurs për pranim të studentëve – Bachelor 2021/2022

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 23.07.2021, dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/73 datë 05.08.2021, miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e:

KONKURSIT për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik 2021/2022

I. KUSHTET E PËRGJITHSHME

  1. Universiteti ”Haxhi Zeka” në Pejë, në vitin e parë të studimeve themelore – Bachelor, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2021/2022, do të regjistrojë 945 studentë të rregullt.

Për më shumë shfletoni konkursin

Konkurs në gjuhën shqipe

Konkursi në gjuhën boshnjake

Translate »