fbpx
KONKURS për lirim nga pagesa e semestrit për studentët

KONKURS për lirim nga pagesa e semestrit për studentët

KONKURS
për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë për vitin akademik 2015/2016.

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në administratën e fakultetit
përkatës.
– Kërkesat dhe dokumentacionin e pranuar, fakultetet ia dorëzojnë Komisionit për lirim në Rektoratin e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë
– Me rastin e paraqitjes për lirim nga pagesa e semestrit, studentët duhet
t’i sjellim vetëm dokumentet origjinale.
Afati i konkurrimit është prej datës 15.01.2016 deri me datën 22.01.2016

Konkursi

Translate »